INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚBOROCH COOKIES

Vážení zákazníci,

Spoločnosť Auto Průhonice a. s. kladie maximálny dôraz na ochranu Vášho súkromia v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Prinášame Vám preto nasledujúce najdôležitejšie informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov a využívania súborov cookies.

Správca osobných údajov

Spoločnosť Auto Průhonice a. s., IČO: 28448430, , so sídlom K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 14583,

(ďalej ako „spoločnosť“)

je správcom Vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu Vám spoločnosť nižšie poskytuje bližšie informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov.

Účel spracovania

Vaše osobné údaje budú spracovávané najmä na marketingové účely, ktorými sa rozumie (ďalej hromadne len „marketingové účely“):

 • ponúkanie produktov a služieb značky VOLVO,
 • evidencia v databáze zákazníkov spoločností s cieľom propagácie produktov a služieb spoločností,
 • zasielanie obchodných oznámení (newslettery, pozvánky na spoločenské akcie a pod.),
 • zisťovanie spokojnosti zákazníkov a prieskum trhu.

V prípade, že už ste zákazníkom, resp. ak sa ním stanete, je spoločnosť oprávnená Vám niektoré obchodné oznámenia zasielať aj bez Vášho výslovného súhlasu. Aj v takom prípade máte však právo vyjadriť Váš nesúhlas s ich zasielaním.

Ďalej spracovávame Vaše osobné údaje z dôvodu splnenia právnych povinností a povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s Vami.

Okruh spracovávaných osobných údajov

Na realizáciu marketingových účelov spoločnosti spracovávajú tieto osobné údaje (s výnimkou tých, ktoré spoločnosti nebudú poskytnuté): meno a priezvisko; rok narodenia; adresa; e-mailová adresa; telefónne číslo; informácie o využití produktov a služieb spoločností.

Na zaistenie právnych povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv s Vami ďalej uchovávame tieto osobné údaje: servisnú históriu, údaje obsiahnuté v účtových a daňových dokladoch, ktoré Vám boli vystavené.

Spôsoby komunikácie

Spoločnosti používajú na marketingové účely nasledujúce formy komunikácie: e-mail; poštové služby; telefonická komunikácia.

Právny dôvod spracovania

Spoločnosti spracovávajú osobné údaje iba zo zákonných dôvodov, a to spravidla na základe Vášho súhlasu, prípadne v súvislosti s plnením zmluvy. Spoločnosti tiež môžu osobné údaje spracovávať na základe svojho oprávneného záujmu, a to najmä v prípade súdneho sporu alebo uplatnenia nároku na náhradu Vami spôsobenej škody.

Doba uchovania osobných údajov

Vyššie uvedené osobné údaje budú spoločnosťami ako správcami osobných údajov spracované po dobu 5 rokov, maximálne však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním. V prípade, že spoločnosti spracovávajú osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu, budú údaje uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú.

Odovzdávanie osobných údajov

K odovzdávaniu Vašich osobných údajov môže dochádzať iba v rámci Európskej únie, a to spravidla iba spoločnosti Volvo Car Czech Republic s. r. o., IČO: 639 81 726, so sídlom K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 39848, a do sídla centrály skupiny Volvo (spoločnosti Volvo Car Corporation) vo Švédsku. Vaše osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené externým dodávateľom, ktoré spoločnosti poveria zaistením určitých služieb.

Dobrovoľnosť súhlasu

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov a so zasielaním marketingových oznámení je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať písomným oznámením zaslaným na adresu sídla spoločností alebo na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená nižšie v sekcii Kontaktné údaje, prípadne prostredníctvom akéhokoľvek ďalšieho komunikačného kanálu, ktorý spoločnosti v budúcnosti s týmto cieľom sprevádzkujú.

V prípade odvolania súhlasu prostredníctvom e-mailovej adresy je nutné v rámci overenia Vašej totožnosti využiť e-mailovú adresu poskytnutú spoločnostiam. Ak nedošlo z Vašej strany k oznámeniu e-mailovej adresy, súhlas so spracovaním nemožno odvolať prostredníctvom e-mailu.

V dôsledku odvolania súhlasu Vám v žiadnom prípade nevznikne akákoľvek ujma ani s Vami nebude zaobchádzané menej výhodne. Odvolaním Vášho súhlasu však nebude dotknutá zákonnosť spracovania Vašich údajov založená na súhlase poskytnutom v minulosti do doby jeho odvolania. Neposkytnutie súhlasu bude mať za následok iba sťaženie komunikácie medzi Vami a spoločnosťami, ak ide o Vašu informovanosť o aktuálnej ponuke spoločností či prispôsobenie ponúk a služieb na mieru Vašim potrebám.

Vaše práva

Za podmienok stanovených právnymi predpismi máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich opravu; v určitých prípadoch potom máte právo na ich výmaz, obmedzenie ich spracovania a na prenos osobných údajov k inému správcovi. Tiež máte právo vzniesť bezplatne námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Môžete tiež podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Českej republike Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Súbory cookies

 • Čo sú súbory cookie?

Webové stránky využívajú cookies. Cookies sú malé textové súbory uložené v počítači, tablete alebo inteligentnom telefóne. Niektoré z týchto súborov cookie sú nutné na to, aby Vaše stránky fungovali správne. Niektoré z týchto cookies nám pomáhajú vylepšiť webové stránky alebo nám umožňujú ponúknuť lepšiu používateľskú skúsenosť.

 • Typy cookies

Informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou cookies, využívame pre nasledujúce aplikácie:

Funkčné účely

Funkčné cookies slúžia na poskytovanie služieb alebo zapamätanie nastavenia s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri Vašej návšteve. Používanie týchto cookies záleží od nastavenia Vášho prehliadača. Vypnutie funkčných cookies môže viesť k strate niektorých funkcionalít webu.

Na našich stránkach používame tieto funkčné cookies:

 • PHPSESSID
 • volvistaSession

Analytické účely

Webové stránky využívame na analytické účely. To umožňuje vidieť, ktoré stránky majú najviac návštevníkov a kde sa objavujú chybové hlášky, aby sme zaistili, že naše služby zodpovedajú Vašim potrebám, ako najviac je to možné. Môže používať súpravu súborov cookies na zhromažďovanie informácií a vytváranie prehľadov o používaní webových stránok bez toho, aby sa spoločnosť Google dozvedela akékoľvek osobné identifikačné údaje jednotlivých návštevníkov.

Na našich stránkach používame tieto analytické cookies:

 • _gid
 • _ga
 • session state cookies

Reklamné (targeting) cookies

Tieto cookies sú napojené na služby poskytované inými firmami – tretími stranami. Ide napríklad o tlačidlá „To sa mi páči“ a „Zdieľať“. S ich pomocou Vás môžeme prepojiť na sociálne siete. Používanie týchto cookies záleží iba na Vás. Ich vypnutie bude signálom, aby sme Vám prestali ponúkať niektoré naše služby.

 • NID
 • SID
 • IDE
 • ANID
 • DSID
 • FLC
 • AID
 • TAID
 • exchange_uid
 • __gads
 • __gac
 • Conversion

Ostatné cookies tretích strán

Cookies nastavené tretími stranami používame pre rôzne služby (napr. analýza stránok, reklamné účely, vzájomné prepojenie našich stránok so stránkami partnerov).

Meranie využívania médií: sledujeme, koľko a aké reklamy sa Vám zobrazili, aby sme zistili, či ste klikli na reklamu.

 • Lpv(number)
 • Pardot
 • visitor_id(number)
 • visitor_id(number)-hash
 • ID kanálu

Mazanie cookies

Viac informácií o zapínaní a vypínaní súborov cookies a ich odstránení nájdete vo funkcii Pomocník vo Vašom prehliadači.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky, žiadosti či pripomienky v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťami, neváhajte spoločnosti kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@autopruhonice.com. Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťami nájdete tiež na webovej stránke www.auropruhonice.com v sekcii Ochrana súkromia.