INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PLIKACH COOKIES

Szanowni klienci,

Spółka Auto Průhonice a.s. kładzie maksymalny nacisk na ochronę Twojej prywatności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Dlatego przedstawiamy następujące ważne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych i korzystania z plików cookies.

Administrator danych osobowych

Spółka Auto Průhonice a.s., REGON: 28448430, z siedzibą K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Grodzki w Pradze pod sygnaturą B 14583,

(zwana dalej „spółką“)

jest administratorem Twoich danych osobowych. Z tego powodu firma przekazuje Ci poniżej więcej informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane głównie w celach marketingowych, co oznacza (zwane dalej łącznie „celami marketingowymi”):

 • oferowanie produktów i usług marki VOLVO,
 • ewidencja w bazie danych klientów firmy w celu promowania produktów i usług firmy,
 • wysyłanie wiadomości biznesowych (biuletyny, zaproszenia na wydarzenia promocyjne itp.),
 • badanie satysfakcji klientów i badanie rynku.

Jeśli jesteś już klientem lub jeśli się nim staniesz, firma jest uprawniona do wysyłania Ci niektórych komunikatów handlowych również bez Twojej wyraźnej zgody. Również w takim przypadku masz jednak prawo wyrazić swój sprzeciw wobec ich wysłania.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i zobowiązań wynikających z umów zawartych z Tobą.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Do realizacji celów marketingowych spółki przetwarzają następujące dane osobowe (z wyjątkiem tych, które nie zostaną przekazane firmie): imię i nazwisko; rok urodzenia; adres; adres e-mail; numer telefonu; informacje na temat korzystania z produktów i usług firmy.

Ponadto przechowujemy następujące dane osobowe, aby zachować prawne zobowiązania wynikające z zawartych z Tobą umów: historię serwisową, dane zawarte w dokumentach księgowych i podatkowych, które zostały dla Ciebie wystawione.

Sposoby komunikacji

Firmy używają następujących form komunikacji w celach marketingowych: e-mail; usługi pocztowe; komunikacja telefoniczna.

Przyczyna prawna przetwarzania

Firmy przetwarzają dane osobowe wyłącznie z przyczyn prawnych, zwykle na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy. Firmy mogą również przetwarzać dane osobowe na podstawie swojego uzasadnionego interesu, w szczególności w przypadku pozwu lub roszczenia odszkodowawczego w związku ze spowodowaną przez Ciebie szkodą.

Okres przechowywania danych osobowych

Wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę jako administratora danych osobowych przez okres 5 lat, jednak maksymalnie do momentu odwołania Twojej zgody na ich przetwarzanie. Jeśli spółki przetwarzają dane osobowe na podstawie swojego uzasadnionego interesu, dane będą przechowywane tak długo, jak to konieczne.

Przekazywanie danych osobowych

Do przekazywania Twoich danych osobowych może dochodzić wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, zwykle tylko spółce Volvo Car Czech Republic s.r.o., REGON: 639, z siedzibą K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Grodzki w Pradze pod sygnaturą C 39848, oraz do siedziby centrali grupy Volvo (spółka Volvo Car Corporation) w Szwecji. Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane zewnętrznym dostawcom, którzy zapewniają spółce określone usługi.

Dobrowolność zgody

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie komunikatów marketingowych jest dobrowolna i może zostać w dowolnym momencie odwołana. Możesz wycofać swoją zgodę w drodze pisemnego zawiadomienia na adres siedziby spółki lub adres e-mail wymieniony w poniższej sekcji Dane kontaktowe lub za pośrednictwem dowolnego innego kanału komunikacji, który spółka udostępni w tym celu w przyszłości.

W przypadku wycofania zgody za pośrednictwem adresu e-mail konieczne jest w celu zweryfikowania Twojej tożsamości wykorzystanie adresu e-mail podanego spółce. Jeśli nie przekazałeś adresu e-mail, zgoda na przetwarzanie nie może zostać odwołana za pośrednictwem e-maila.

W następstwie odwołania zgody w żaden sposób nie poniesiesz szkody ani nie będziemy traktować Cię mniej przychylnie. Cofnięcie Twojej zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody udzielonej w przeszłości, dopóki nie zostanie ona odwołana. Brak zgody tylko utrudni komunikację między Tobą a firmami, jeśli chodzi o informowanie Ciebie o aktualnej ofercie firmy lub dostosowania ofert i usługi na miarę Twoich potrzeb.

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania na warunkach określonych przez prawo; w niektórych przypadkach masz prawo je usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie i przekazać dane osobowe innemu administratorowi. Masz również prawo do bezpłatnego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Czechach jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7.

Pliki cookies

 • Czym są pliki cookie?

Strony internetowe korzystają z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze, tablecie lub smartfonie. Niektóre z tych plików cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Niektóre z tych plików cookies pomagają nam ulepszać witrynę lub umożliwiają nam zaoferowanie lepszego doświadczenia użytkowników.

 • Typy cookies

Używamy gromadzonych informacji za pomocą plików cookies do następujących aplikacji:

Cele funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookies służą do świadczenia usług lub zapamiętywania ustawień w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas Twojej wizyty. Korzystanie z tych plików cookies zależy od ustawień Twojej przeglądarki. Wyłączenie funkcjonalnych plików cookies może spowodować utratę niektórych funkcjonalności strony internetowej.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące funkcjonalne pliki cookies:

 • PHPSESSID
 • volvistaSession

Cele analityczne

Używamy strony internetowej do celów analitycznych. Pozwala to zobaczyć, które strony mają najwięcej odwiedzających i gdzie pojawiają się komunikaty o błędach, abyśmy zapewnili, że nasze usługi w jak największym stopniu zaspokoją Twoje potrzeby. Może używać zestawu plików cookies do gromadzenia informacji i tworzenia zestawień o korzystaniu ze stron internetowych tak, aby spółka Google dowiedziała się o jakichkolwiek identyfikacyjnych danych osobowych poszczególnych odwiedzających.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące analityczne pliki cookies:

 • _gid
 • _ga
 • session state cookies

Cookies reklamowe (targeting)

Te pliki cookies są powiązane z usługami świadczonymi przez inne firmy – strony trzecie. Są to na przykład przyciski „Lubię to” i „Udostępnij”. Za ich pomocą możemy połączyć Cię z sieciami społecznościowymi. Korzystanie z tych plików cookies zależy od ustawień Twojej przeglądarki. Wyłączenie ich oznacza, że ​​nie będziemy już oferować niektórych naszych usług.

 • NID
 • SID
 • IDE
 • ANID
 • DSID
 • FLC
 • AID
 • TAID
 • exchange_uid
 • __gads
 • __gac
 • Conversion

Pozostałe pliki cookies stron trzecich

Plików cookies ustawionych przez strony trzecie stosujemy do różnych usług (takich jak analiza witryny, cele reklamowe, połączenia naszej witryny z witrynami partnerów).

Śledzenie wykorzystania mediów: monitorujemy liczbę i jakie reklamy się Tobie wyświetliły, aby stwierdzić, czy kliknąłeś reklamę.

 • Lpv(number)
 • Pardot
 • visitor_id(number)
 • visitor_id(number)-hash
 • ID kanálu

Usuwanie plików cookies/strong>

Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania i wyłączania plików cookies oraz ich usuwania, znajdź funkcję Podpowiedź w Twojej przeglądarce.

Dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prośby lub komentarze dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmy, nie wahaj się skontaktować z firmą w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail gdpr@autopruhonice.com. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmy można znaleźć na stronie www.auropruhonice.com w sekcji Ochrona prywatności.