INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORECH COOKIES

 

 

Vážení zákazníci,

Společnost Auto Průhonice a.s. klade maximální důraz na ochranu Vašeho soukromí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Přinášíme Vám proto následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů a využívání souborů cookies.

 

Správce osobních údajů

Společnost Auto Průhonice a.s., IČ: 28448430, se sídlem K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 14583,

(dále jako „společnost“)

je správcem Vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu Vám společnost níže poskytuje bližší informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

 

Účel zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány zejména pro marketingové účely, jimiž se rozumí (dále hromadně jen „marketingové účely“):

 • nabízení produktů a služeb značky VOLVO,
 • evidence v databázi zákazníků společností za účelem propagace produktů a služeb společností,
 • zasílání obchodních sdělení (newslettery, pozvánky na společenské akce apod.),
 • zjišťování spokojenosti zákazníků a průzkum trhu.

V případě, že jste již zákazníkem, resp. pokud se jím stanete, je společnost oprávněna Vám některá obchodní sdělení zasílat i bez Vašeho výslovného souhlasu. I v takovém případě máte však právo vyjádřit Váš nesouhlas s jejich zasíláním.

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu splnění právních povinností a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených s Vámi.

 

Okruh zpracovávaných osobních údajů

K realizaci marketingových účelů společnosti zpracovávají tyto osobní údaje (s výjimkou těch, které společnosti nebudou poskytnuty): jméno a příjmení; rok narození; adresa; e-mailová adresa; telefonní číslo; informace o využití produktů a služeb společností.

K zajištění právních povinností vyplývajících z uzavřených smluv s Vámi dále uchováváme tyto osobní údaje: servisní historii, údaje obsažené v účetních a daňových dokladech, které Vám byly vystaveny.

 

Způsoby komunikace

Společnosti používají pro marketingové účely následující formy komunikace: e-mail; poštovní služby; telefonická komunikace.

 

Právní důvod zpracování

Společnosti zpracovávají osobní údaje pouze ze zákonných důvodů, a to zpravidla na základě Vašeho souhlasu, případně v souvislosti s plněním smlouvy. Společnosti mohou také osobní údaje zpracovávat na základě svého oprávněného zájmu, a to zejména v případě soudního sporu nebo uplatnění nároku na náhradu Vámi způsobené škody.

 

Doba uchování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje budou společnostmi jako správci osobních údajů zpracovány po dobu 5 let, maximálně však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním. V případě, že společnosti zpracovávají osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu, budou údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

 

Předávání osobních údajů

K předávání Vašich osobních údajů může docházet pouze v rámci Evropské unie, a to zpravidla pouze společnosti Volvo Car Czech Republic s.r.o., IČ: 639 81 726, se sídlem K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 39848, a do sídla centrály skupiny Volvo (společnosti Volvo Car Corporation) ve Švédsku. Vaše osobní údaje mohou být také zpřístupněny externím dodavatelům, které společnosti pověří zajištěním určitých služeb.

 

Dobrovolnost souhlasu

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním marketingových sdělení je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla společností nebo na e-mailovou adresu, která je uvedena níže v sekci Kontaktní údaje, případně prostřednictvím jakéhokoliv dalšího komunikačního kanálu, který společnosti v budoucnu za tímto účelem zprovozní.

V případě odvolání souhlasu prostřednictvím e-mailové adresy je nezbytné v rámci ověření Vaší totožnosti využít emailovou adresu poskytnutou společnostem. Nedošlo-li z Vaší strany ke sdělení e-mailové adresy, souhlas se zpracováním nelze odvolat prostřednictvím e-mailu.

V důsledku odvolání souhlasu Vám v žádném případě nevznikne jakákoliv újma ani s Vámi nebude zacházeno méně výhodně. Odvoláním Vašeho souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování Vašich údajů založená na souhlasu poskytnutém v minulosti do doby jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu bude mít za následek pouze ztížení komunikace mezi Vámi a společnostmi, pokud jde o Vaši informovanost o aktuální nabídce společností či přizpůsobení nabídek a služeb na míru Vašim potřebám.

 

Vaše práva

Za podmínek stanovených právními předpisy máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a na jejich opravu; v určitých případech pak máte právo na jejich výmaz, omezení jejich zpracování a na přenos osobních údajů k jinému správci. Rovněž máte právo vznést bezplatně námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Můžete také podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Soubory cookies

 • Co jsou soubory cookie?

Webové stránky využívají cookies. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Některé z těchto souborů cookie jsou nezbytné k tomu, aby Vaše stránky fungovaly správně. Některé z těchto cookies nám pomáhají vylepšit webové stránky nebo nám umožňují nabídnout lepší uživatelskou zkušenost.

 • Typy cookies

Informace, které shromažďujeme pomocí cookies, využíváme pro následující aplikace:

 

Funkční účely

Funkční cookies slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení s cílem zajištění maximálního komfortu při Vaší návštěvě. Používání těchto cookies záleží na nastavení Vašeho prohlížeče. Vypnutí funkčních cookies může vést ke ztrátě některých funkcionalit webu.

Na našich stránkách používáme tyto funkční cookies:

 • PHPSESSID
 • volvistaSession

 

Analytické účely

Webové stránky využíváme k analytickým účelům. To umožňuje vidět, které stránky mají nejvíce návštěvníků a kde se objevují chybové hlášky, abychom zajistili, že naše služby odpovídají Vašim potřebám, jak nejvíce je to možné. Může používat sadu souborů cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků.

Na našich stránkách používáme tyto analytické cookies:

 • _gid
 • _ga
 • session state cookies

 

Reklamní (targeting) cookies

Tato cookies jsou napojena na služby poskytované jinými firmami – třetími stranami. Jedná se například o tlačítka „To se mi líbí“ a „Sdílet“. S jejich pomocí Vás můžeme přepojit na sociální sítě. Používání těchto cookies záleží pouze na Vás. Jejich vypnutí bude signálem, abychom Vám přestali nabízet některé naše služby.

 • NID
 • SID
 • IDE
 • ANID
 • DSID
 • FLC
 • AID
 • TAID
 • exchange_uid
 • __gads
 • __gac
 • Conversion

 

Ostatní cookies třetích stran

Cookies nastavené třetími stranami používáme pro různé služby (např. analýza stránek, reklamní účely, vzájemné propojení našich stránek se stránkami partnerů).

Měření využívání médií: sledujeme, kolik a jaké reklamy se Vám zobrazily, abychom zjistili, zda jste klikli na reklamu.

 • Lpv(number)
 • Pardot
 • visitor_id(number)
 • visitor_id(number)-hash
 • ID kanálu

 

Mazání cookies

Více informací o zapínání a vypínání souborů cookies a jejich odstranění najdete ve funkci Nápověda ve Vašem prohlížeči.

 

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoliv dotazy, žádosti či připomínky v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společnostmi, neváhejte společnosti kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailové adrese gdpr@autopruhonice.com. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů společnostmi naleznete též na webové stránce www.auropruhonice.com v sekci Ochrana soukromí.

 

Změna nastavení

Změnit GDPR nastavení